Overview of the legal framework

Turkey

Author

Refugee Rights Turkey

Main legislative acts relevant to asylum procedures, reception conditions and detention
Title in English

Original Title (TR)

Abbreviation

Web Link

Law on Foreigners and International Protection

11 April 2013

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

11/4/2013

LFIP

<http://goc.gov.tr/files/files/YUKK_I%CC%87NGI%CC%87LI%CC%87ZCE_BASKI(1)(1).pdf> (EN)

Law on Work Permits for Foreigners

27 February 2003

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

27/2/2003

LWPF

<http://goc.gov.tr/files/files/4(1).pdf> (TR)

<http://madde14.org/index.php?title=Law_on_the_Work_Permit_for_Foreigners> (unofficial EN)

Law on Administrative Court Procedures

6 January 1982

İdari Yargılama Usulleri Kanunu

6/1/1982

 

<http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2577.pdf> (TR)

Settlement Law

19 September 2006

İskan Kanunu

19/9/2006

 

<http://goc.gov.tr/files/files/3(1).pdf> (TR)

Attorneyship Law

19 March 1969

Avukatlık Kanunu

19/3/1969

 

<http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1136.pdf> (TR)

Notary Law

18 January 1972

Noterlik Kanunu

18/1/1972

 

<http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1512.pdf> (TR)

Law for the Enhancement of Social Assistance and Solidarity

29 May 1986

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

29/5/1986

 

<http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3294.pdf> (TR)

Social Insurance and General Security Law

31 May 2006

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

31/5/2006

 

<http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf> (TR)

Law on Institutional Framework and Mandate of Disaster and Emergencies Agency (AFAD)

29 May 2009

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

29/5/2009

 

<http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5902.pdf> (TR)

Law for the Protection of Children

3 July 2005

Çocuk Koruma Kanunu

3/7/2005

 

<http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5395.pdf> (TR)

 

Main implementing decrees and administrative guidelines and regulations relevant to asylum procedures, reception conditions and detention.Title in English

Original Title (TR)

Abbreviation

Web Link

Temporary Protection

Regulation, 22 October 2014

Geçici Koruma Yönetmeliği, 22/10/2014

TPR

<http://goc.gov.tr/files/files/20141022-15-1.pdf> (TR)

<http://www.goc.gov.tr/files/files/temptemp.pdf> (EN)

Regulation on the Establishment and Operations of Reception and Accommodation Centres and Removal Centres, 22 April 2014

Kabul ve Barınma Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

22/4/2014

 

<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140422-5.htm> (TR)

Regulation on DGMM Establishment and Operations, 14 November 2013

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

14/11/2013

 

<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131114-4.htm> (TR)

Implementation Regulation of the Law on Work Permits for Foreigners, 29 August 2003

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanunun uygulama Yönetmeliği

29/8/2003

 

<http://bit.ly/1JiGOq8> (TR)

Regulation on DGMM Migration Experts, 11 July 2013

Göç Uzmanlığı Yönetmeliği, 11/7/2013

 

<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130711-5.htm> (TR)

Prime Ministerial Circular on Turkey-EU Readmission Agreement, 16 April 2014

Geri Kabul Anlaşması ile İlgili Başbakanlık Genelgesi, 16/4/2014

 

<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140416-10.htm> (TR)

Legal Aid Regulation of the Union of Bar Associations, 30 March 2004

Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği, 30/3/2004

 

<http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5775&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0> (TR)

Circular on International Protection

Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar - Uluslararası Koruma

CIP

 

Circular on Foreigners

Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar – Yabancılar

CF

 

Implementation Regulation of the Notaries Law

13 July 1976

Noterlik Kanunu Yönetmeliği, 13/7/1976

 

<http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5040&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=> (TR)

AFAD Circular on Healthcare and Other Services for Syrians, 9 September 2013

Suriyeli Misafirlerin Sağlık ve Diğer Hizmetleri Hakkında Genelge, 9/9/2013

 

<http://www.afad.gov.tr/tr?ID=44> (TR)

Circular on Educational Activities Targeting Foreigners, 23 September 2014

Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri – Genelge, 23/9/2014

 

<http://mevzuat.meb.gov.tr/html/yabyonegiogr_1/yabyonegiogr_1.html> (TR)

Regulation on Disaster and Emergencies Response Centres, 31 January 2011

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği

31/1/2011

 

<http://bit.ly/1KabYyt> (TR)

Regulation on Marriage Procedures, 10 July 1985

Evlendirme Yönetmeliği, 10/7/1985

 

<http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.859747.pdf> (TR)

Information Note on the Documents and Identification Cards issued on the basis of LFIP, 19 September 2014

Sayılı YUKK Uyarınca Verilen Belge ve Kimlikler Hakkında , 19/9/2014 tarihli 93 numaralı Genel Yazı

 

<http://www.tnb.org.tr/GenelgeDetay.aspx?TURU=GENELYAZI&ULAS=78653&K=> (TR)

Information Note on the Marriage and the Registration of Children of Refugees and Temporary Protection Beneficiaries, 13 October 2015

Mülteciler ve Geçici Koruma Altına Alınanların Evlenme ve Çocuklarının Tanınması Konulu Yazı (T. C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tarih: 13/10/2015)

 

 

Circular on Health Benefits for Temporary Protection Beneficiaries, 4 November 2015

Geçici Koruma Altına

Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar Yönergesi (Sağlık Bakanlığı; 4.11.2015) 

 

<http://www.acilafet.gov.tr/wp-content/uploads/2015/11/04.11.2015-9648-Y%C3%96NERGE.pdf> (TR)

 

About AIDA

The Asylum Information Database (AIDA) is a database managed by the European Council on Refugees and Exiles (ECRE), containing information on asylum procedures, reception conditions, detenti